Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-25 z 113  pokazuj  pozycji

FZP/321/45/2023 Dostęp do Internetu i transmisja danych Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2023-12-07 2023-12-18 10:00 2024-01-18
FZP/321/43/2023 Przystosowanie urządzeń wraz z usługą dostępu do systemu umożliwiającego wspieranie procesu zarządzanie pojazdami GPW S.A. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-11-16 2023-12-05 10:00 2024-02-23
FZP/321/42/2023 Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych z podziałem na 8 części Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2023-11-02 2023-11-15 10:00 2024-01-23
FZP/321/31/2023 Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-07-27 2023-08-11 10:00 2023-10-10
FZP/321/27/2023 Budowa sieci elektroenergetycznej SN, nN w celu zasilenia obiektu przepompowni wody, polegająca na budowie linii kablowych nN, SN oraz stacji transformatorowej kontenerowej w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 1 - ETAP I i II w ramach zadania „Przebudowa przepompowni OES Zagórze" Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2023-07-20 2023-08-07 10:00 2023-10-03
FZP/321/26/2023 „Przystosowanie urządzeń wraz z usługą dostępu do systemu umożliwiającego wspieranie procesu zarządzanie pojazdami GPW S.A.” Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-06-29 2023-08-03 10:00 2023-09-18
FZP/321/14/2023 Dostawa podchlorynu sodu – chloranu I sodu w ilości 124 tony – do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2023-03-30 2023-04-12 10:00 2023-06-16
FZP/321/11/2023 Świadczenie usług telefonii komórkowej Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2023-03-16 2023-03-29 10:00 2023-05-09
FZP/322/3/2023 Modernizacja wodociągu magistralnego DN500 mm w Rydułtowach na odcinku od ul. Orlovskiej do ul. Bohaterów Warszawy w systemie Projektuj i Buduj Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2023-02-20 2023-03-08 10:00 2023-06-23
FZP/322/53/2022 Sprzątanie pomieszczeń w obiektach należących do GPW S.A. wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności sektorowej związanej z produkcją i dystrybucją wody pitnej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2022-11-16 2022-11-28 10:00 2023-01-12
FZP/322/50/2022 „Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych z podziałem na 5 części: Cz. I materiały eksploatacyjne ogólnego użytku; Cz. II materiały eksploatacyjne do chromatografii gazowej; Cz. III filtry membranowe do badań mikrobiologicznych; Cz. IV materiały eksploatacyjne do chromatografu jonowego Compact IC Flex; Cz. V materiały eksploatacyjne do analizatora przepływowego Seal Analytical AA500” Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2022-11-04 2022-11-16 10:00 2023-01-18
FZP/322/49/2022 Wymiana zabezpieczeń urządzeń w stacji 110/6kV Jamnice na terenie Ujęcia Wody Dziećkowice w Chełmie Śląskim oraz w stacji 110/6kV Imielin w ZUW Dziećkowice Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2022-10-13 2022-11-10 10:00 2023-01-18
FZP/322/46/2022 Dostawa wyposażenia pomiarowego i pomocniczego Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2022-09-19 2022-10-03 10:00 2022-11-28
FZP/322/40/2022 Modernizacja układów pompowych na Stacji Uzdatniania Wody Bibiela Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2022-08-17 2022-09-22 10:00 2022-11-17
FZP/322/39/2022 Dostawa fabrycznie nowych samochodów o dopuszczalnej masie do 3,5 tony z podziałem na 2 części: Część I dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu VAN Część II dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu BUS Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2022-08-11 2022-09-02 10:00 2022-09-19
FZP/322/36/2022 „Remonty nawierzchni po usuniętych awariach wodociągowej sieci magistralnej” na lata 2023 – 2024 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2022-07-14 2022-08-03 10:00 2022-10-04
FZP/322/33/2022 Wymiana zabezpieczeń urządzeń w stacji 110/6kV Jamnice na terenie Ujęcia Wody Dziećkowice w Chełmie Śląskim oraz w stacji 110/6kV Imielin w ZUW Dziećkowice Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2022-06-24 2022-07-27 10:00 2023-01-11
FZP/322/30/2022 Wykonanie nowej międzyobiektowej sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami rewizyjnymi, podłączeniem budynków i włączeniem nowej sieci do przepompowni ścieków – SUW Czaniec Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2022-06-24 2022-07-11 10:00 2022-09-01
FZP/322/29/2022 Dostawa chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol GC-MS/MS w skrócie: Dostawa chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2022-06-20 2022-07-08 10:00 2022-09-23
FZP/322/26/2022 Dostawa odzieży ocieplanej Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2022-06-15 2022-07-06 10:00 2022-08-08
FZP/322/25/2022 Przebudowa wodociągu stalowego Dn250 na Dz315 Rozalia - Wojkowice – etap III: od węzła A29 do węzła A36 (wraz z wymianą armatury w komorze SW5) w formule zaprojektuj i wybuduj Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2022-06-08 2022-06-28 10:00 2022-08-23
FZP/322/24/2022 Dostawa wyposażenia laboratoryjnego do laboratoriów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z podziałem na 3 części: Część 1 Dostawa wyposażenia pomiarowego i pomocniczego Część 2 Dostawa zamkniętego systemu chłodzącego do analizatora CFA Część 3 Dostawa dygestoriów Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2022-06-08 2022-06-27 10:00 2022-09-23
FZP/322/23/2022 Przebudowa rowu drenażowego oraz wykonanie dodatkowego rurociągu odwadniającego km 0+546÷0+920 zapory czołowej w Kozłowej Górze (od studzienki 8 do studzienki 1)” w formule „zaprojektuj i wybuduj Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2022-05-12 2022-05-31 10:00 2023-01-11
FZP/322/16/2022 Dostawa odzieży ochronnej i roboczej z podziałem na 2 części: Część 1 dostawa odzieży ochronnej i roboczej Część 2 dostawa odzieży ocieplanej Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2022-04-15 2022-05-06 10:00 2022-06-06
FZP/322/11/2022 Modernizacja sterowania pracą filtrów – SUW Miedary Etap II Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2022-04-07 2022-05-10 10:00 2022-07-01

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa