Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-25 z 94  pokazuj  pozycji

FZP/322/46/2022 Dostawa wyposażenia pomiarowego i pomocniczego Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2022-09-19 2022-10-03 10:00 2022-11-28
FZP/322/40/2022 Modernizacja układów pompowych na Stacji Uzdatniania Wody Bibiela Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2022-08-17 2022-09-22 10:00 2022-11-17
FZP/322/39/2022 Dostawa fabrycznie nowych samochodów o dopuszczalnej masie do 3,5 tony z podziałem na 2 części: Część I dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu VAN Część II dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu BUS Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2022-08-11 2022-09-02 10:00 2022-09-19
FZP/322/36/2022 „Remonty nawierzchni po usuniętych awariach wodociągowej sieci magistralnej” na lata 2023 – 2024 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2022-07-14 2022-08-03 10:00 2022-10-04
FZP/322/30/2022 Wykonanie nowej międzyobiektowej sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami rewizyjnymi, podłączeniem budynków i włączeniem nowej sieci do przepompowni ścieków – SUW Czaniec Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2022-06-24 2022-07-11 10:00 2022-09-01
FZP/322/29/2022 Dostawa chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol GC-MS/MS w skrócie: Dostawa chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2022-06-20 2022-07-08 10:00 2022-09-23
FZP/322/26/2022 Dostawa odzieży ocieplanej Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2022-06-15 2022-07-06 10:00 2022-08-08
FZP/322/25/2022 Przebudowa wodociągu stalowego Dn250 na Dz315 Rozalia - Wojkowice – etap III: od węzła A29 do węzła A36 (wraz z wymianą armatury w komorze SW5) w formule zaprojektuj i wybuduj Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2022-06-08 2022-06-28 10:00 2022-08-23
FZP/322/24/2022 Dostawa wyposażenia laboratoryjnego do laboratoriów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z podziałem na 3 części: Część 1 Dostawa wyposażenia pomiarowego i pomocniczego Część 2 Dostawa zamkniętego systemu chłodzącego do analizatora CFA Część 3 Dostawa dygestoriów Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2022-06-08 2022-06-27 10:00 2022-09-23
FZP/322/16/2022 Dostawa odzieży ochronnej i roboczej z podziałem na 2 części: Część 1 dostawa odzieży ochronnej i roboczej Część 2 dostawa odzieży ocieplanej Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2022-04-15 2022-05-06 10:00 2022-06-06
FZP/322/11/2022 Modernizacja sterowania pracą filtrów – SUW Miedary Etap II Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2022-04-07 2022-05-10 10:00 2022-07-01
FZP/322/9/2022 Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2022-04-01 2022-05-05 11:00 2022-06-07
FZP/322/8/2022 Dostawa fabrycznie nowych samochodów z podziałem na 4 części: Część 1 dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV Część 2 dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu VAN Część 3 dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu BUS Część 4 dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu FURGON Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2022-04-01 2022-05-05 10:00 2022-06-07
FZP/322/6/2022 „Wykonanie badań próbek w obiektach i na sieci dystrybucyjnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.” Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2022-03-18 2022-03-30 10:00 2022-09-23
FZP/322/7/2022 Modernizacja pompowni Góra Wyzwolenia w Chorzowie Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2022-03-18 2022-04-20 10:00 2022-06-24
FZP/322/49/2021 Przebudowa wodociągu DN1200 Mikołów – Chorzów, na odcinku od Al. BOWiD do zbiorników na Górze Wyzwolenia – ETAP II Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2021-12-30 2022-02-03 10:00 2022-03-18
FZP/322/48/2021 Dostawa wyposażenia laboratoryjnego do laboratoriów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z podziałem na 3 części: Część 1 Dostawa wyposażenia pomiarowego i pomocniczego Część 2 Dostawa zamkniętego systemu chłodzącego do analizatora CFA Część 3 Dostawa dygestoriów Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2021-12-30 2022-01-20 10:00 2022-02-10
FZP/322/46/2021 Bezwykopowa przebudowa sieci wodociągowej magistralnej DN1200 na PE Dz630 i Dz500, sieci wodociągowej DN1400 na PE Dz800 metodą reliningu, oraz budowa sieci rurociągów technologicznych PE Dz90 – Dz800 na terenie przepompowni OES Zagórze w Sosnowcu w ramach zadania „Przebudowa przepompowni OES Zagórze Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2021-12-21 2022-01-24 10:00 2022-06-06
FZP/322/44/2021 Modernizacja pompowni Góra Wyzwolenia w Chorzowie Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2021-12-02 2021-12-20 10:00 2022-01-31
FZP/322/43/2021 Wykonanie badań próbek w obiektach i na sieci dystrybucyjnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2021-11-16 2021-11-29 10:00 2021-12-21
FZP/322/42/2021 Świadczenie usługi porządkowej Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2021-11-16 2021-11-24 10:00 2021-12-28
FZP/322/39/2021 Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych i szkła laboratoryjnego z podziałem na 8 części Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2021-09-27 2021-10-18 10:00 2021-12-15
FZP/322/38/2021 Dostawa wyposażenia laboratoryjnego do laboratoriów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z podziałem na 3 części: Część 1 Dostawa wyposażenia pomiarowego i pomocniczego Część 2 Dostawa zamkniętego systemu chłodzącego do analizatora CFA Część 3 Dostawa dygestoriów Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2021-09-17 2021-10-04 10:00 2021-10-25
FZP/322/34/2021 Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2021-08-24 2021-09-01 10:00 2021-10-15
FZP/322/33/2021 Przebudowa przepompowni opaskowej Frelichów Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2021-08-18 2021-09-09 10:00 2022-01-27

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa