Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 54  pokazuj  pozycji

FZP/321/38/2023 Dostawa podchlorynu sodu - chloranu sodu I w ilości 124 tony Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-13 2023-10-16 11:00 2023-12-19
FZP/321/34/2023 Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-25 2023-09-27 11:00 2023-11-22
FZP/321/32/2023 Dostawa chloru w ilości 30 ton. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-07 2023-08-25 10:00 --
FZP/322/30/2023 Dostawa chlorku sodu w ilości 30 ton Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-02 2023-09-04 11:00 2023-10-27
FZP/321/24/2023 Dostawa kwasu solnego w ilości 7,2 tony Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-06-07 2023-07-10 11:00 2023-08-22
FZP/321/20/2023 Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-15 2023-06-15 11:00 2023-08-09
FZP/321/16/2023 Dostawa kwasu solnego w ilości 7,2 tony Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-12 2023-05-15 11:00 2023-06-06
FZP/321/10/2023 Dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w op. 1,5 l dla pracowników Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-31 2023-04-13 10:00 2023-06-01
FZP/321/9/2023 Dostawa herbaty i cukru Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-30 2023-04-12 10:00 2023-06-01
FZP/321/7/2023 Dostawa chloru w ilości 70 ton Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-03-14 2023-04-14 10:00 2023-06-23
FZP/322/6/2023 Dostawa nadmanganianu potasu (manganianu VII potasu) Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-03-07 2023-04-14 10:00 2023-06-30
FZP/322/1/2023 Dostawy wodnego roztworu chlorku poliglinu Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-22 2023-03-27 11:00 --
FZP/322/45/2022 Dostawa siarczanu glinu Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-23 2022-10-25 10:00 2023-01-11
FZP/322/37/2022 Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-09 2022-09-14 11:00 2022-10-18
FZP/322/34/2022 Dostawa chloru do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-05 2022-08-05 11:00 2022-09-28
FZP/322/32/2022 Dostawy chlorynu sodu – chloranu III sodu Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-28 2022-08-03 10:00 2022-10-03
FZP/322/27/2022 Dostawy kwasu solnego Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-22 2022-07-28 10:00 2022-09-02
FZP/322/22/2022 „Kompleksowa dostawa wysokometanowego gazu ziemnego dla potrzeb Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.” Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-05-11 2022-06-14 10:00 2022-09-23
FZP/322/20/2022 Dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej op. 1,5l dla pracowników Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-06 2022-05-18 10:00 2023-01-11
FZP/322/18/2022 Organizacja imprezy integracyjnej dla Pracowników Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-28 2022-05-12 10:00 2022-06-07
FZP/322/13/2022 Dostawa dla potrzeb Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. energii elektrycznej na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-19 2022-05-30 10:00 2022-09-21
FZP/322/15/2022 Dostawa paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-14 2022-04-28 10:00 2022-06-08
FZP/322/14/2022 Dostawa herbaty i cukru Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-14 2022-04-28 10:00 2022-06-07
FZP/322/12/2022 Zakup paliw płynnych dla pojazdów Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-13 2022-05-20 10:00 2022-09-23
FZP/322/5/2022 Druk Albumu Pamiątkowego z okazji 140-lecia działalności państwowych wodociągów na Górnym Śląsku Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-18 2022-03-03 10:00 2022-06-27

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa