Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 39  pokazuj  pozycji

FZP/322/37/2022 Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-09 2022-09-14 11:00 2022-10-18
FZP/322/34/2022 Dostawa chloru do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-05 2022-08-05 11:00 2022-09-28
FZP/322/32/2022 Dostawy chlorynu sodu – chloranu III sodu Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-28 2022-08-03 10:00 2022-10-03
FZP/322/27/2022 Dostawy kwasu solnego Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-22 2022-07-28 10:00 2022-09-02
FZP/322/22/2022 „Kompleksowa dostawa wysokometanowego gazu ziemnego dla potrzeb Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.” Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-05-11 2022-06-14 10:00 2022-09-23
FZP/322/18/2022 Organizacja imprezy integracyjnej dla Pracowników Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-28 2022-05-12 10:00 2022-06-07
FZP/322/13/2022 Dostawa dla potrzeb Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. energii elektrycznej na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-19 2022-05-30 10:00 2022-09-21
FZP/322/15/2022 Dostawa paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-14 2022-04-28 10:00 2022-06-08
FZP/322/14/2022 Dostawa herbaty i cukru Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-14 2022-04-28 10:00 2022-06-07
FZP/322/12/2022 Zakup paliw płynnych dla pojazdów Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-13 2022-05-20 10:00 2022-09-23
FZP/322/5/2022 Druk Albumu Pamiątkowego z okazji 140-lecia działalności państwowych wodociągów na Górnym Śląsku Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-18 2022-03-03 10:00 2022-06-27
FZP/322/4/2022 Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska pomiarowego do badań wodomierzy i przepływomierzy Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-02-11 2022-05-09 10:00 2022-09-19
FZP/322/1/2022 Dostawy podchlorynu sodu – chloranu sodu Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-01-24 2022-02-23 10:00 --
FZP/322/47/2021 Ochrona mienia obiektów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Usługi społeczne unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-12-28 2022-01-28 10:00 2022-03-31
FZP/322/45/2021 Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu stosowanego do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia w ilości 400 ton. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-08 2022-01-19 10:00 2022-03-31
FZP/322/32/2021 Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu w ilości 300 ton Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-03 2021-09-08 10:00 2021-12-01
FZP/322/ 25 /2021 Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu w ilości 570 ton. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-29 2021-07-30 10:00 2021-11-15
FZP/322/14/2021 Dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej op. 1,5l dla pracowników Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-11 2021-05-19 08:00 2021-06-17
FZP/322/11/2021 Dostawa paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-16 2021-04-26 08:00 2021-06-02
FZP/322/73/2020 Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska pomiarowego do badań wodomierzy i przepływomierzy. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-09 2021-01-15 10:00 2021-01-29
FZP/322/72/2020 Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-08 2021-01-11 10:00 2021-02-12
FZP/322/60/2020 Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-20 2020-11-23 10:00 2021-01-08
FZP/322/44/2020 Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-17 2020-09-17 10:00 2020-11-04
FZP/322/33/2020 Dostawy siarczanu glinu. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-09 2020-07-13 10:00 2020-08-21
FZP/322/26/2020 Dostawy chloru. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-20 2020-06-09 10:00 2020-08-18

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa