Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 35  pokazuj  pozycji

Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu w ilości 570 ton. FZP/322/ 25 /2021 Postępowanie unijne Części: 1 2021-09-17 12:46
Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska pomiarowego do badań wodomierzy i przepływomierzy. FZP/322/73/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2021-01-29 13:08
Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu. FZP/322/72/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2021-01-25 10:14
Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu. FZP/322/60/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2020-12-09 15:16
Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu. FZP/322/44/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2020-10-16 12:14
Dostawy siarczanu glinu. FZP/322/33/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2020-08-04 12:39
Dostawy chloru. FZP/322/26/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2020-07-16 15:08
Dostawa dla potrzeb Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. energii elektrycznej na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. FZP/322/13/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2020-05-15 13:50
Przebudowa budynku pulsatorów wody surowej ZUW Goczałkowice. FZP/322/48/2019 Wyłączone z PZP Części: 1 2020-03-19 12:11
Dostawy wodnego roztworu chlorowodorotlenku glinu. FZP/322/47/2019 Postępowanie PZP Części: 1 2020-02-06 13:35
Przebudowa wodociągu stalowego DN800 w Chorzowie od ul. Siemianowickiej do ul. Kluczborskiej – etap II. FZP/322/46/2019 Wyłączone z PZP Części: 1 2020-01-17 11:30
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa przepompowni OES Zagórze” FZP/322/45/2019 Wyłączone z PZP Części: 1 2020-01-14 09:29
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa pompowni Góra Wyzwolenia w Chorzowie” FZP/322/44/2019 Wyłączone z PZP Części: 1 2020-01-14 07:27
Modernizacja systemu sterowania zasuwami przelewu burzowego i nadzoru zapory Goczałkowice FZP/322/34/2019 Wyłączone z PZP Części: 1 2020-01-13 12:02
Przebudowa ściany oporowej przy przejściu wodociągu DN1000 nad rzeką Marklówka - Pszów FZP/322/36/2019 Wyłączone z PZP Części: 1 2019-12-12 11:50
Dostawy nadmanganianu potasu. FZP/322/41/2019 Wyłączone z PZP Części: 1 2019-12-11 13:32
Świadczenie usług medycznych związanych z profilaktyczną opieką medyczną pracowników Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. FZP/322/39/2019 Wyłączone z PZP Części: 1 2019-12-05 13:55
Świadczenie usługi porządkowej w budynkach biurowych przy ul. Wojewódzkiej 19 i Olimpijskiej 11 w Katowicach FZ/322/37/2019 Wyłączone z PZP Części: 1 2019-11-08 08:51
Dostawa fabrycznie nowych samochodów typu VAN z 5 miejscami siedzącymi łącznie z kierowcą – rok produkcji 2019 sztuk 2. FZP/322/40/2019 Wyłączone z PZP Części: 1 2019-10-31 12:31
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa wodociągu DN600 Mysłowice – Traugutt (ul. Obrzeżna Zachodnia – ul. Skałki)”. FZP/322/33/2019 Wyłączone z PZP Części: 1 2019-09-20 10:25
„Dostawa paliw stałych z podziałem na dwie części: Część I: Dostawa węgla kamiennego sortyment miał węglowy M IIA 23-24/18/0,8 typ 32, Część II: Dostawa węgla kamiennego sortyment groszek II 24/10/0,8 typ 32.1” FZP/322/29/2019 Wyłączone z PZP Części: 2 2019-09-13 12:45
„Dostawa paliw stałych z podziałem na dwie części: Część I: Dostawa węgla kamiennego sortyment miał węglowy M IIA 23-24/18/0,8 typ 32, Część II: Dostawa węgla kamiennego sortyment groszek II 24/10/0,8 typ 32.1” FZP/322/29/2019 Wyłączone z PZP Części: 1 2019-09-13 12:45
Dostawa wodnego roztworu chlorowodorotlenku glinu. FZP/322/28/2019 Wyłączone z PZP Części: 1 2019-08-28 13:14
Dostawa dla potrzeb Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. energii elektrycznej na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. FZP/322/24/2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-08-22 08:47
Przebudowa ściany oporowej przy przejściu wodociągu DN1000 nad rzeką Marklówka-Pszów FZP/322/27/2019 Wyłączone z PZP Części: 1 2019-08-20 07:29

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa