Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 35  pokazuj  pozycji

FZP/322/ 25 /2021 Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu w ilości 570 ton. Postępowanie unijne Części: 1 2021-09-17 12:46
FZP/322/73/2020 Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska pomiarowego do badań wodomierzy i przepływomierzy. Postępowanie PZP Części: 1 2021-01-29 13:08
FZP/322/72/2020 Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu. Postępowanie PZP Części: 1 2021-01-25 10:14
FZP/322/60/2020 Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu. Postępowanie PZP Części: 1 2020-12-09 15:16
FZP/322/44/2020 Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu. Postępowanie PZP Części: 1 2020-10-16 12:14
FZP/322/33/2020 Dostawy siarczanu glinu. Postępowanie PZP Części: 1 2020-08-04 12:39
FZP/322/26/2020 Dostawy chloru. Postępowanie PZP Części: 1 2020-07-16 15:08
FZP/322/13/2020 Dostawa dla potrzeb Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. energii elektrycznej na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Postępowanie PZP Części: 1 2020-05-15 13:50
FZP/322/48/2019 Przebudowa budynku pulsatorów wody surowej ZUW Goczałkowice. Wyłączone z PZP Części: 1 2020-03-19 12:11
FZP/322/47/2019 Dostawy wodnego roztworu chlorowodorotlenku glinu. Postępowanie PZP Części: 1 2020-02-06 13:35
FZP/322/46/2019 Przebudowa wodociągu stalowego DN800 w Chorzowie od ul. Siemianowickiej do ul. Kluczborskiej – etap II. Wyłączone z PZP Części: 1 2020-01-17 11:30
FZP/322/45/2019 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa przepompowni OES Zagórze” Wyłączone z PZP Części: 1 2020-01-14 09:29
FZP/322/44/2019 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa pompowni Góra Wyzwolenia w Chorzowie” Wyłączone z PZP Części: 1 2020-01-14 07:27
FZP/322/34/2019 Modernizacja systemu sterowania zasuwami przelewu burzowego i nadzoru zapory Goczałkowice Wyłączone z PZP Części: 1 2020-01-13 12:02
FZP/322/36/2019 Przebudowa ściany oporowej przy przejściu wodociągu DN1000 nad rzeką Marklówka - Pszów Wyłączone z PZP Części: 1 2019-12-12 11:50
FZP/322/41/2019 Dostawy nadmanganianu potasu. Wyłączone z PZP Części: 1 2019-12-11 13:32
FZP/322/39/2019 Świadczenie usług medycznych związanych z profilaktyczną opieką medyczną pracowników Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Wyłączone z PZP Części: 1 2019-12-05 13:55
FZ/322/37/2019 Świadczenie usługi porządkowej w budynkach biurowych przy ul. Wojewódzkiej 19 i Olimpijskiej 11 w Katowicach Wyłączone z PZP Części: 1 2019-11-08 08:51
FZP/322/40/2019 Dostawa fabrycznie nowych samochodów typu VAN z 5 miejscami siedzącymi łącznie z kierowcą – rok produkcji 2019 sztuk 2. Wyłączone z PZP Części: 1 2019-10-31 12:31
FZP/322/33/2019 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa wodociągu DN600 Mysłowice – Traugutt (ul. Obrzeżna Zachodnia – ul. Skałki)”. Wyłączone z PZP Części: 1 2019-09-20 10:25
FZP/322/29/2019 „Dostawa paliw stałych z podziałem na dwie części: Część I: Dostawa węgla kamiennego sortyment miał węglowy M IIA 23-24/18/0,8 typ 32, Część II: Dostawa węgla kamiennego sortyment groszek II 24/10/0,8 typ 32.1” Wyłączone z PZP Części: 2 2019-09-13 12:45
FZP/322/29/2019 „Dostawa paliw stałych z podziałem na dwie części: Część I: Dostawa węgla kamiennego sortyment miał węglowy M IIA 23-24/18/0,8 typ 32, Część II: Dostawa węgla kamiennego sortyment groszek II 24/10/0,8 typ 32.1” Wyłączone z PZP Części: 1 2019-09-13 12:45
FZP/322/28/2019 Dostawa wodnego roztworu chlorowodorotlenku glinu. Wyłączone z PZP Części: 1 2019-08-28 13:14
FZP/322/24/2019 Dostawa dla potrzeb Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. energii elektrycznej na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Postępowanie PZP Części: 1 2019-08-22 08:47
FZP/322/27/2019 Przebudowa ściany oporowej przy przejściu wodociągu DN1000 nad rzeką Marklówka-Pszów Wyłączone z PZP Części: 1 2019-08-20 07:29

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa