Lista postępowań PZP

Pozycje 1-10 z 10  pokazuj  pozycji

FZP/322/45/2022 Dostawa siarczanu glinu Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-23 2022-10-25 10:00 --
FZP/322/28/2022 Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna i członków ich rodzin Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-06-22 2022-08-01 10:00 --
FZP/322/21/2022 Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. oraz członków ich rodzin i osób towarzyszących Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-12 2022-05-24 10:00 --
FZP/322/20/2022 Dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej op. 1,5l dla pracowników Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-06 2022-05-18 10:00 --
FZP/322/36/2021 „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. i spółek zależnych z podziałem na dwie 2 części” Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Dialog konkurencyjny Usługi 2021-09-01 2021-09-28 10:00 --
FZP/322/27/2021 Dostawa dla potrzeb Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. energii elektrycznej na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-06 2021-08-02 10:00 --
FZP/322/24/2021 Dostawa siarczanu glinu w ilości 2140 ton używanego do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-22 2021-07-26 10:00 --
FZP/322/20/2021 Ubezpieczenia komunikacyjne środków transportowych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna oraz Spółek zależnych: GPW Inżynieria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Ekoenergia Silesia Spółka Akcyjna Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-06-16 2021-07-23 10:00 --
OZ/322/18/2019 Dostawa paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-04-12 2019-04-26 10:00 --
OZ/322/14/2019 Dostawa herbaty i cukru dla pracowników Spółki z podziałem na 2 części: Część 1 dostawa herbaty Część 2 dostawa cukru Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-03-12 2019-03-21 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa