Lista postępowań PZP

Pozycje 1-16 z 16  pokazuj  pozycji

FZP/321/4/2024 Dostawy wodnego roztworu chlorku poliglinu Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-01-17 2024-02-16 10:00 --
FZP/321/3/2024 Dostawa siarczanu glinu Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-01-16 2024-02-06 10:00 --
FZP/321/2/2024 Zmiana sposobu ogrzewania obiektów SUW Strumień Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-01-12 2024-01-29 10:00 --
FZP/321/48/2023 Dostawa armatury wodociągowej z podziałem na 6 części: Część I Przepustnice Część II Zasuwy Część III Zawory napowietrzająco-odpowietrzające Część IV Kompensatory Część V Kołnierze stalowe Część VI Napęd do przepustnicy Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-12-14 2024-02-02 10:00 --
FZP/321/36/2023 Zakup zaworu iglicowego Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-28 2023-10-09 10:00 --
FZP/321/23/2023 Dostawa nowego węgla aktywnego granulowanego na bazie drzewa kokosowego dla ZUW Goczałkowice Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-06-27 2023-08-08 10:00 --
FZP/321/18/2023 Dostawa chlorynu sodu w ilości 7,2 tony. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-21 2023-05-25 10:00 --
FZP/321/15/2023 Dostawa paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-04-07 2023-04-19 10:00 --
FZP/321/13/2023 Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. oraz członków ich rodzin i osób towarzyszących Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-23 2023-04-05 10:00 --
FZP/322/28/2022 Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna i członków ich rodzin Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-06-22 2022-08-01 10:00 --
FZP/322/21/2022 Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. oraz członków ich rodzin i osób towarzyszących Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-12 2022-05-24 10:00 --
FZP/322/27/2021 Dostawa dla potrzeb Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. energii elektrycznej na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-06 2021-08-02 10:00 --
FZP/322/24/2021 Dostawa siarczanu glinu w ilości 2140 ton używanego do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-22 2021-07-26 10:00 --
FZP/322/20/2021 Ubezpieczenia komunikacyjne środków transportowych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna oraz Spółek zależnych: GPW Inżynieria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Ekoenergia Silesia Spółka Akcyjna Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-06-16 2021-07-23 10:00 --
OZ/322/18/2019 Dostawa paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-04-12 2019-04-26 10:00 --
OZ/322/14/2019 Dostawa herbaty i cukru dla pracowników Spółki z podziałem na 2 części: Część 1 dostawa herbaty Część 2 dostawa cukru Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-03-12 2019-03-21 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa