Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-25 z 63  pokazuj  pozycji

FZP/322/53/2022 Sprzątanie pomieszczeń w obiektach należących do GPW S.A. wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności sektorowej związanej z produkcją i dystrybucją wody pitnej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2022-11-16 2022-11-28 10:00 --
FZP/322/52/2022 Dostawa bonów żywieniowych Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-11-08 2022-11-21 10:00 --
FZP/322/50/2022 „Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych z podziałem na 5 części: Cz. I materiały eksploatacyjne ogólnego użytku; Cz. II materiały eksploatacyjne do chromatografii gazowej; Cz. III filtry membranowe do badań mikrobiologicznych; Cz. IV materiały eksploatacyjne do chromatografu jonowego Compact IC Flex; Cz. V materiały eksploatacyjne do analizatora przepływowego Seal Analytical AA500” Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2022-11-04 2022-11-16 10:00 --
FZP/322/49/2022 Wymiana zabezpieczeń urządzeń w stacji 110/6kV Jamnice na terenie Ujęcia Wody Dziećkowice w Chełmie Śląskim oraz w stacji 110/6kV Imielin w ZUW Dziećkowice Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2022-10-13 2022-11-10 10:00 --
FZP/322/47/2022 Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-09-30 2022-10-12 10:00 --
FZP/322/41/2022 Dostawa bonów żywieniowych w ilości 14 600 sztuk o nominale 13,00 zł Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-08-17 2022-09-02 10:00 --
FZP/322/33/2022 Wymiana zabezpieczeń urządzeń w stacji 110/6kV Jamnice na terenie Ujęcia Wody Dziećkowice w Chełmie Śląskim oraz w stacji 110/6kV Imielin w ZUW Dziećkowice Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2022-06-24 2022-07-27 10:00 --
FZP/322/31/2022 Modernizacja komór filtracyjnych filtrów pospiesznych GO-Cza I Etap III Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2022-06-24 2022-07-14 10:00 --
FZP/322/23/2022 Przebudowa rowu drenażowego oraz wykonanie dodatkowego rurociągu odwadniającego km 0+546÷0+920 zapory czołowej w Kozłowej Górze (od studzienki 8 do studzienki 1)” w formule „zaprojektuj i wybuduj Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2022-05-12 2022-05-31 10:00 --
FZP/322/17/2022 Dostawa urządzeń do serwisowania punktów pomiarowych systemu telemetrycznego oraz transmisja danych pomiarowych systemu telemetrycznego z podziałem na 3 części: Część I dostawa urządzeń do serwisowania punktów pomiarowych systemu telemetrycznego Część II usługa transmisji danych pomiarowych z 292 punktów pomiarowych Część III usługa transmisji danych pomiarowych z 145 punktów pomiarowych Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2022-04-14 2022-05-04 10:00 --
FZP/322/3/2022 Dostawa odczynników i materiałów odniesienia z podziałem na 13 części: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2022-01-20 2022-02-07 10:00 --
FZP/322/2/2022 Dostawa wodomierzy oraz urządzeń do rejestracji i transmisji pomiarów ze studni wodomierzowych wraz z montażem i usługą transmisji danych z podziałem na 2 części: Część I dostawa fabrycznie nowych wodomierzy do wody zimnej wraz z modułami impulsowymi Część II dostawa urządzeń do rejestrowania i transmisji pomiarów przypływu ze studni wodomierzowych wraz z montażem i usługą transmisji danych Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2022-01-20 2022-02-07 10:00 --
FZP/322/41/2021 „Dostawa węgla aktywnego pylistego używanego do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ilości 40 ton” Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2021-10-29 2021-11-10 10:00 --
FZP/322/29/2021 Remont pomieszczeń biurowych w branży elektrycznej Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2021-07-16 2021-08-03 10:00 --
FZP/322/23/2021 Przebudowa wodociągu DN600 Maczki-Zagórze na odcinku od SUW Maczki do ul. Wileńskiej w Sosnowcu Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2021-06-17 2021-07-05 10:00 --
FZP/322/21/2021 Dostawa odzieży ochronnej i roboczej Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2021-06-11 2021-06-25 10:00 --
FZP/322/15/2021 Rozbudowa istniejącego systemu kontroli dostępu obiektów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. – etap III Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2021-05-11 2021-05-25 10:00 --
FZP/322/12/2021 Przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa na obiektach Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z podziałem na 6 części Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2021-04-23 2021-05-04 10:00 --
FZP/322/8/2021 Modernizacja wewnętrznych powierzchni betonowych zbiorników wody – OES Czarny Las z podziałem na 2 części: Część 1: Modernizacja wewnętrznych powierzchni betonowych zbiorników wody – OES Czarny Las. Zbiornik nr 6 Część 2: Modernizacja wewnętrznych powierzchni betonowych zbiorników wody – OES Czarny Las. Zbiornik nr 7 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2021-03-26 2021-04-12 10:00 --
FZP/322/4/2021 Dostawa bonów żywieniowych w ilości 18 000 sztuk o nominale 10,00 zł Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2021-03-08 2021-03-18 10:00 --
FZP/322/1/2021 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa rurociągu DN600 od węzła Silma w Dąbrowie Górniczej do ul. Kluczborskiej w Chorzowie Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowania wyłączone z PZP Przetarg sektorowy Usługi 2021-01-12 2021-01-22 10:00 --
FZP/322/77/2020 Likwidacja budynku chlorowni - SUW Miedary Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2020-12-10 2020-12-30 12:00 --
FZP/322/76/2020 Likwidacja kotłowni na działkach położonych przy ul. Gamrot Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2020-12-10 2020-12-30 10:00 --
FZP/322/75/2020 „Przepompownia Paprocany – oświetlenie terenu” Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2020-12-10 2021-01-04 10:00 --
FZP/322/65/2020 Modernizacja komór filtracyjnych filtrów pospiesznych Go-Cza I w ZUW Goczałkowice - etap I Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2020-11-05 2020-11-23 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa