Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-25 z 69  pokazuj  pozycji

FZP/321/5/2024 Wykonanie nasadzeń zastępczych w ramach zadania: Przebudowa wodociągu magistralnego DN 600 na DN450 PE na odcinku Park Powstańców Śląskich - Sośnica Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2024-02-02 2024-02-13 10:00 --
FZP/321/1/2024 Wykonanie badań próbek w obiektach i na sieci dystrybucyjnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. na rok 2024 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2024-01-08 2024-01-18 10:00 --
FZP/321/47/2023 Dostawa sprzętu komputerowego Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2023-12-07 2023-12-15 10:00 --
FZP/321/46/2023 Wykonanie modernizacji układu zasilania elektrycznego wraz z układem pomiarowym energii elektrycznej w ramach zadania „Przebudowa przepompowni opaskowej Zabłocie” Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2023-12-07 2024-01-09 10:00 --
FZP/321/40/2023 Wykonanie nasadzeń zastępczych w ramach zadania: Przebudowa wodociągu DN600 Maczki Zagórze od ul. Wileńskiej do SUW Maczki w Sosnowcu Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2023-10-31 2023-11-14 10:00 --
FZP/321/41/2023 Sprzątanie pomieszczeń w obiektach Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2023-10-12 2023-10-24 10:00 --
FZP/321/39/2023 Wykonanie nasadzeń zastępczych w ramach zadania: Przebudowa wodociągu magistralnego DN 600 na DN 450 PE na odcinku Park Powstańców Śląskich - Sośnica Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2023-09-15 2023-09-27 10:00 --
FZP/321/37/2023 Dostawa wyposażenia pomiarowego i pomocniczego Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2023-09-06 2023-09-20 10:00 --
FZP/321/33/2023 Renowacja wodociągu DN400 relacji Świętochłowice – Chropaczów – Bytom cmentarz Łagiewniki Etap II Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2023-08-10 2023-08-30 10:00 --
FZP/321/29/2023 Modernizacja komór filtracyjnych filtrów pospiesznych Go-Cza I w ZUW Goczałkowice – Etap II. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2023-07-24 2023-08-08 10:00 --
FZP/321/22/2023 Wykonanie nasadzeń zastępczych w ramach zadania: Przebudowa wodociągu DN500 w Bytomiu na odcinku od ul. Małgorzatki do ul. Ostatniej Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2023-06-22 2023-07-12 10:00 --
FZP/321/21/2023 Wykonanie nasadzeń zastępczych w ramach zadania: Przebudowa wodociągu DN600 Maczki Zagórze od ul. Wileńskiej do SUW Maczki w Sosnowcu Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2023-06-22 2023-07-04 10:00 --
FZP/321/17/2023 Mikrobiologiczne metody testowe Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2023-04-17 2023-04-25 10:00 --
FZP/321/12/2023 Dostawa bonów żywieniowych Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-03-16 2023-03-24 10:00 --
FZP/321/8/2023 Dostawa odczynników chemicznych, pożywek mikrobiologicznych i materiałów odniesienia z podziałem na 8 części Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2023-03-16 2023-04-04 10:00 --
FZP/322/5/2023 Dostawa odzieży ochronnej i roboczej Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2023-03-02 2023-03-28 10:00 --
FZP/322/52/2022 Dostawa bonów żywieniowych Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-11-08 2022-11-21 10:00 --
FZP/322/47/2022 Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-09-30 2022-10-12 10:00 --
FZP/322/41/2022 Dostawa bonów żywieniowych w ilości 14 600 sztuk o nominale 13,00 zł Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-08-17 2022-09-02 10:00 --
FZP/322/31/2022 Modernizacja komór filtracyjnych filtrów pospiesznych GO-Cza I Etap III Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2022-06-24 2022-07-14 10:00 --
FZP/322/17/2022 Dostawa urządzeń do serwisowania punktów pomiarowych systemu telemetrycznego oraz transmisja danych pomiarowych systemu telemetrycznego z podziałem na 3 części: Część I dostawa urządzeń do serwisowania punktów pomiarowych systemu telemetrycznego Część II usługa transmisji danych pomiarowych z 292 punktów pomiarowych Część III usługa transmisji danych pomiarowych z 145 punktów pomiarowych Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2022-04-14 2022-05-04 10:00 --
FZP/322/3/2022 Dostawa odczynników i materiałów odniesienia z podziałem na 13 części: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2022-01-20 2022-02-07 10:00 --
FZP/322/2/2022 Dostawa wodomierzy oraz urządzeń do rejestracji i transmisji pomiarów ze studni wodomierzowych wraz z montażem i usługą transmisji danych z podziałem na 2 części: Część I dostawa fabrycznie nowych wodomierzy do wody zimnej wraz z modułami impulsowymi Część II dostawa urządzeń do rejestrowania i transmisji pomiarów przypływu ze studni wodomierzowych wraz z montażem i usługą transmisji danych Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2022-01-20 2022-02-07 10:00 --
FZP/322/21/2021 Dostawa odzieży ochronnej i roboczej Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2021-06-11 2021-06-25 10:00 --
FZP/322/12/2021 Przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa na obiektach Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z podziałem na 6 części Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2021-04-23 2021-05-04 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa